Diensten

Ik begeleid docenten bij het versterken van hun pedagogisch-didactisch handelen. Door middel van observatie en analyse onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn voor verbetering. Mijn coaching is oplossingsgericht en draait om het versterken van wat je al kunt, bijvoorbeeld door:
* beeldcoaching
* coaching ‘on the job’
* begeleiding bij het ontwikkelen van effectieve, inspirerende lessen

Ik adviseer en begeleid teams bij het vormgeven en bieden van passend onderwijs en het versterken van de (basis)ondersteuning. Ik denk graag mee met een kritische, oplossingsgerichte blik. Ook begeleid ik intervisie. Verder verzorg ik de tijdelijke vervanging van bijvoorbeeld:
* ondersteuningscoördinator
* intern begeleider

Samen met de leerling, ouders en docenten(teams) onderzoek ik wat de specifieke ondersteuningsbehoefte is en welke begeleiding passend is. Ik adviseer docenten en mentoren bij het geven van deze begeleiding. Ook bied ik zelf begeleiding, bijvoorbeeld:
* coaching bij leer- en gedragsproblematiek
* remedial teaching
* overgang van PO naar VO