Diensten

Ik begeleid docenten bij het versterken van hun pedagogisch-didactisch handelen. Door middel van observatie en analyse onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn voor verbetering. Mijn coaching is oplossingsgericht en draait om het versterken van wat je al kunt, bijvoorbeeld door:
* beeldcoaching
* coaching ‘on the job’
* begeleiding bij het ontwikkelen van effectieve, inspirerende lessen

Ik adviseer en begeleid teams bij het vormgeven van passend onderwijs of het verder ontwikkelen (en verbeteren) ervan. Ik denk graag mee met een kritische, oplossingsgerichte blik. Ook geef ik training in het leiden van intervisie. Verder verzorg ik de tijdelijke vervanging van bijvoorbeeld:
* ondersteuningscoördinator
* intern begeleider

Samen met leerling, docenten(teams) en ouders onderzoek ik wat de specifieke ondersteuningsbehoefte is van individuele leerlingen en welke begeleiding passend is. Ik adviseer docenten en mentoren bij het geven van deze begeleiding. Ook bied ik zelf begeleiding, bijvoorbeeld:
* coaching bij leer- en gedragsproblematiek
* remedial teaching